dimecres, 25 novembre, 2015
   
Mida text

JUNTA GENTIC

foto_junta

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENTIC 2015-2016

PRESIDENT             - Albert Cortada de SINTELEC.

SOTS PRESIDENT    - Alex Acero de ESPAI WEB.

TRESORER              - Jordi Batalla de VILACOM ARTS. 

SECRETARI             - Pere Vidal de AUDITIC.

VOCALS:

- Edmon Nadal de SUBWAY MEDIA.

- Francesc Sanz de CESC-IT.

- Marco Antonio Rodriguez de SERENDIPITY LEARNING SERVICES.

 

LÍNIES BÀSIQUES DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ.

RECERCA DE SOCIS

És la primera i més important línia d’actuació. Es tracta de difondre al màxim i pels diferents mitjans de què pugui disposar l’associació, la constitució i posada en marxa d’aquesta, amb l’objectiu d’ampliar el nombre de socis, cosa que lògicament ens permetrà a la llarga augmentar la capacitat de la Associació.

RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I INSTITUCIONS

Las relacions amb totes les administracions i institucions de caràcter públic de la Comarca han de tenir un especial interès donat que la Associació hauria de ser un interlocutor vàlid per als temes que ens puguin ser de mutu interès.

COMUNICACIÓ EXTERNA

La Associació disposaria del portal GENTIC.ORG que informaria de les finalitats, actuacions i serveis a totes les empreses de l’entorn, associades o no.
S’estudiarà la possibilitat de potenciar l’organització d’una Mostra tecnològica a la Comarca que permeti donar a conèixer les diferents ofertes de productes i serveis.

COMUNICACIÓ INTERNA

Habilitarem una llista de correu per a difusió immediata de continguts entre els associats.

SERVEIS PER ALS ASSOCIATS

En la mesura del possible, es canalitzaran totes aquelles informacions que arribin a la associació de forma que puguin modelar-se per ser útils als seus membres.
S’organitzaran regularment cursos als associats en funció de la demanda, sobre àrees de les darreres novetats.

ACORDS AMB ALTRES ASSOCIACIONS

Es preveu arribar a acords i convenis de col•laboració d’actuacions conjuntes entre diferents associacions i empreses que puguin estar-hi interessades.

RECURSOS

Un altre aspecte d’actuació prioritària seria analitzar les possibles fonts d’obtenció dels recursos necessaris per al desenvolupament de les tasques pròpies de l’associació.
En aquest sentit, ha de ser prioritària l’anàlisi de la possible quota a cobrar als socis, així com optar a possibles subvencions facilitades per les administracions públiques a les associacions sense ànim de lucre.

ACTIVITATS PÚBLIQUES

Fomentarem la programació de conferències, tertúlies, taules rodones, etc que permetin millorar les capacitats dels associats davant dels reptes continus de l’evolució tecnològica.

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Últimes notícies

  • 1
  • 2
  • 3

Segueix-nos

Comparteix